آبله میمون قدرت انتقال بیشتری دارد یا كرونا؟

سازمان بهداشت جهانی هشدار داد اگر در همین مقطع كنونی اقدامات لازم انجام شود، می‌توان آبله میمونی را مهار كرد.

1401/03/07
|
11:24

یك مقام ارشد سازمان جهانی بهداشت اظهار كرد: اولویت فعلی باید كنترل آبله میمونی در كشورهای غیرآندمیك باشد. این موضوع با اقدام سریع قابل دستیابی است.

آبله میمون به طور معمول یك عفونت ویروسی خفیف بومی كشورهای آفریقایی است اما گسترش آن به كشورهای غیربومی مانند اروپا و ایالات متحده نگرانی‌هایی را ایجاد كرده است. تاكنون بیش از 200 كشور این عفونت را تایید كرده‌اند و حدود 20 كشور نیز موارد مشكوك داشته‌اند.

سیلوی برایاند، مدیر پیشگیری بیماری‌های عفونی سازمان جهانی بهداشت، درباره این بیماری گفت: ما تصور می‌كنیم اگر در حال حاضر اقدامات درست را انجام دهیم، می‌توانیم این بیماری را به راحتی مهار كنیم.

وی با تاكید بر اینكه هم‌اكنون فرصتی برای جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری وجود دارد، از همه مردم خواست كه نگران نباشند زیرا انتقال ویروس آبله میمونی بسیار كندتر از سایر ویروس‌ها مانند كروناست.

مقامات بهداشت جهانی گفته‌اند: در حال حاضر نیازی به واكسیناسیون انبوه نیست اما واكسیناسیون هدفمند در صورت امكان برای تماس نزدیك افراد آلوده موضوعی است كه باید آن را مد نظر قرار داد

دسترسی سریع