تولید 20 میلیون کیت تست کرونا در داخل کشور

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی گفت:تنها یک درصد از آزمایشات فوق تخصصی بیماران در خارج از کشور انجام می شود.

1401/02/27
|
10:21

شهروز همتی، رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی با اشاره به فعالیت و مشارکت 3 هزار آزمایشگاه در دوران کرونا، اظهار داشت: اکنون این کار در 400 آزمایشگاه انجام می شود.

وی ادامه داد: در ابتدای شیوع کرونا تنها سه آزمایشگاه انجام تست کرونا را عملی می کردند.

همتی با اشاره به اثر نامطلوب تحریم ها در امور آزمایشگاهی کشوردر بخش دولتی و خصوصی،تصریح کرد:ابتدا تشخیص کرونا با آنفلوآنزا اشتباه گرفته می شد.

وی با اشاره به اینکه 70درصد آزمایشگاهها در مناطق مختلف کوچک هستند،گفت:در سال گذشته 20 آزمایشگاه در تهران تعطیل شد.

همتی با انتقاد از حذف اررترجیحی در مسیر فعالیت آزمایشگاهها، خاطرنشان کرد:این حذف باعث بالا رفتن 8 برای قیمت کیت های خارجی و 2.5 برابری کیت داخلی می شود.

سید مهدی بوترابی، دبیر بین الملل کنگره سیزدهم علوم آزمایشگاهی اظهار داشت:در طول دوران شیوع کرونا 15 تا 20 میلیون کیت کرونا در داخل کشور تولید شده و 10 میلیون تست سریع نیز تولید شد.

وی با اشاره به حضور 17 سخنران از کشورهای آمریکا،کانادا و آلمان در این کنگره ،بیان داشت:کیفیت کیت کرونا تولید داخل از نظر کیفی قابل مقایسه با نمونه های مختلف است.

بوترابی با بیان اینکه تنها یک درصد آزمایشات نیاز به انجام در خارج کشور را دارد، متذکر شد: این میزان مربوط به آزمایشات فوق تخصصی است.

امیر حسن زرنانی،دبیر علمی سیزدهمین کنگره بین المللی ارتقا کیفیت خدمات علوم آزمایشگاهی با اشاره به اینکه هدف این کنگره ارتقا کیفی خدمات است، افزود:بیش از 100 شرکت مختلف آخرین فناوری های این حوزه را ارائه خواهند کرد.

وی با اشاره به برگزاری حضوری و وبیناری این کنگره از 27 تا 31 اردیبهشت , گفت: انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی متولی 2هزار آزمایشگاه در کشور است.

زرنانی با اشاره به تاسیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی در سال 71،خاطرنشان کرد:این انجمن پروژه تعیین محدوده های مرجع ایرانی در برگه های آزمایشگاهی را انجام داده است که یک پروژه ملی است و ظرف دو سه ماه آینده منتشر می شود.

وی با اشاره به اهمیت فناوری های جدید مانند هوش مصنوعی در آزمایشگاهها،ابراز داشت:اکنون هوش مصنوعی وارد کار شده و یکی از موضوعات مهم این کنگره استفاده از هوش مصنوعی در انجام آزمایش است.

دبیر علمی سیزدهمین کنگره ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی با بیان اینکه مصرف الکل و مواد مخدر در جوانان یکی از چالش های ماست و این موضوع از مباحث این کنگره است،ابراز کرد:بعد از کرونا نیز دنیا شاهد بیماری ها و ویروس های مختلف خواهد بود.

دسترسی سریع