شیر كم چرب روغن پالم ندارد

مدیر گروه تحقیقات تغذیه انستیتو صنایع غذایی كشور، گفت: در شیر كم چرب و پرچرب مشكل افزودنی روغن پالم نداریم.

1399/07/02
|
09:18

تیرنگ نیستانی، اظهار داشت: براساس مطالعات انجام شده، دریافت زیاد پالم می‌تواند زمینه ساز برخی مشكلات باشد و گاهی نیز می‌تواند تأثیری نداشته باشد.

وی افزود: شیر وقتی از پستان گاو دفع می‌شود، حدود 3 درصد چربی دارد و شیری كه به عنوان شیر نیم چرب مصرف می‌كنیم، 2.5 درصد چربی دارد. بنابراین این شیر با وجود چربی، نمی‌تواند پالم داشته باشد.

مدیر گروه تحقیقات تغذیه انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی كشور، ادامه داد: مواد لبنی پرچرب همچون ماست می‌تواند 5 تا 7 درصد چربی داشته باشد. و تصور عموم بر این است كه باید به این مواد لبنی، خامه اضافه شود. اما گاهی از چربی‌های گیاهی استفاده می‌شود. البته افرادی كه شیر نیم چرب یا كم چرب استفاده می‌كنند نباید دغدغه روغن پالم افزوده داشته باشند. چون چربی چه پالم و چه چربی لبنی، گران و هزینه بر است.

نیستانی، تمركز گروه تحقیقات تغذیه انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی كشور را بر ریزمغذی‌ها، غنی سازی و مراقبت تغذیه در كشور دانست كه البته مطالعات بالینی مرتبط با همین موضوعات را انجام می‌دهیم.
كد خبر

دسترسی سریع