عمر مفید ماسک

عمر مفید هر ماسک چقدر است؟

1399/09/04
|
09:35

بر اساس استاندارد‌های موجود، عمر مفید استفاده از ماسک‌ها حداکثر 8 ساعت است. حتی معتبرترین شرکت‌های تولیدکننده ماسک به هیچ وجه توصیه نمی‌کنند که از ماسک تولیدی آن‌ها بیشتر از یک بار یا 8 ساعت استفاده کرد.

دسترسی سریع