اسید معده و کرونا

سلام آیا ویروس کرونا با اسید معده از بین میرود؟

1399/08/25
|
08:55

سلام در مورد خوردن مواد غذایی نباید نگران باشید، کرونا از طریق خوردن غذا منتقل نمی شود.

دسترسی سریع