موضوع: داروی آرام بخش

2-بهترین داروی آرام بخش که عوارض نداشته باشد و نیاز به نسخه پزشک هم نداشته باشد چیه؟

1398/11/19
|
10:56

پاسخ: دوست عزیز در کل هیچ داروی آرام بخشی بدون تجویز پزشک نباید مصرف شود چون ممکن است عوارض زیادی داشته باشد.

دسترسی سریع