35 میلیون نفر تحت پوشش نظام ارجاع بیمه سلامت

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: تا کنون 35 میلیون نفر تحت پوشش نظام ارجاع بیمه سلامت قرار گرفته اند و باید میزان افراد بیمه شده ارتقا پیدا کند.

1400/10/27
|
10:29

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی ناصحی گفت: بیمه سلامت به عنوان متولی تامین عادلانه حوزه سلامت کشور، توانسته است در راستای نظام ارجاع گام های موثری در جامعه بردارد.

در نظام ارجاع ارائه خدمات از عمومی به تخصصی و از پیشگیری تا درمان‌های پیچیده و پرهزینه و با در نظر گرفتن نقش پزشک خانواده و پرونده الکترونیک تعریف می‌شود.

او گفت: حدود 13 و نیم میلیون نفر جمعیت در صندوق بیمه همگانی و 20 میلیون نفر جمعیت در بیمه روستایی تحت پوشش بیمه سلامت هستند. به طور کلی حدود 35 میلیون نفر تحت پوشش نطام ارجاع بیمه سلامت هستند.

بیماری هایی مانند دیابت و فشارخون از سال گذشته در صندوق پوشش بیمه همگانی و تحت پوشش نظام ارجاع و پرداخت سرانه قرار گرفته اند.

به گفته مدیر عامل سازمان بیمه سلامت تا نظام ارجاع و پزشکی خانواده در کشور به صورت پایدار نشود، منابع سلامت توزیع نمی‌شوند. البته در پایتخت و برخی استان ها خدمات نظام ارجاع انجام شده است؛ اما باید تمامی مناطق آسیب پذیر در سراسر کشور از این خدمات بهره مند شوند.

ناصحی گفت: تا امروز نتایج خوبی در خدمات نظام ارجاع داشته ایم. 90 درصد هزینه‌ها به صورت سرپایی و 70 درصد آن ها در صورت بستری به افراد پرداخت می شوند.

دسترسی سریع