افزایش 20 درصدی تعرفه خدمات مراقبت در منزل معلولان و سالمندان

به گفته مدیرکل دفتر امور مراکز توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی، تعرفه خدمات توانبخشی در منزل در سال 1398، حدود 230 هزار تومان بود که در سال جاری به 276 هزار تومان رسید.

1399/11/05
|
08:47

مصطفی سراج، با بیان اینکه خدماتی که سازمان بهزیستی در منزل به مددجویان خود ارائه می‌کند به دو بخش مراقبت در منزل و ارائه خدمات توانبخشی در منزل تقسیم‌بندی می‌شوند، گفت: تعرفه خدمات مراقبت در منزل به ازای هر فرد، در سال گذشته حدود 560 هزار تومان بود که امسال با افزایش 20 درصدی به 672 هزار تومان رسیده است. در واقع به ازای هر مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی که نیازمند خدمات مراقبت در منزل است، 672 هزار تومان یارانه به مراکز پرداخت می‌شود.

وی در ادامه به تشریح خدمات مراقبت در منزل پرداخت و اظهار کرد: ماهیانه به مدت 32 ساعت خدمات مراقبت در منزل به مددجویان سازمان بهزیستی ارائه می‌شود. برای ارائه این خدمات، در ابتدا برنامه‌ از طریق تیم‌های ارزیابی و توانبخشی که از متخصصین رشته‌های توانبخشی هستند تهیه و سپس توسط مراقبان در قالب آموزش‌های مهارتی، حرکتی و مراقبتی به مددجویان و خانواده‌های آنها ارائه می‌شود.

سراج در ادامه با اشاره به خدمات توانبخشی در منزل گفت: به ازای هر فرد معلول تحت پوشش سازمان و براساس نوع و شدت معلولیت و نیاز به هر نوع خدمت تخصصی، سه نوع خدمت فیزیوتراپی، کاردرمانی، روانشناسی، گفتاردرمانی، پرستاری، مددکاری و ویزیت پزشک به افراد دارای معلولیت ارائه می‌شود. این خدمات توانبخشی توسط تیم‌هایی متشکل از پزشک، روانشناس، گفتار درمانگر، مددکار، فیزیوتراپیست، کاردرمانگر و پرستار ارائه می‌شود و هر 6 ماه نیز ارزیابی کلی از وًضعیت خدمات ارائه شده وپیشرفت فرد دریافت کننده خدمت صورت می‌گیرد.

دسترسی سریع