اسامی برندگان مسابقه های تلفنی رادیو سلامت

به منظور جلوگیری از سواستفاده سودجویان از این پس اسامی برندگان مسابقه های تلفنی رادیو سلامت در سایت رادیو سلامت درج خواهد شد.

1399/05/05
|
10:16

آقای نصرت الله حبیب وندی از کرمانشاه مسابقه عصری نو (گروه بهداشت و تندرستی) 1399/04/29 5830***0918
آقای سعید خوانساری از کاشان مسابقه عصری نو (گروه بهداشت و تندرستی) 1399/04/28 8764***0912
آقای اکبرپور از بندپی بابل مسابقه عصری نو (گروه بهداشت و تندرستی) 1399/04/18 0615***0937
آقای مهدی نجم از مرودشت فارس مسابقه عصری نو (گروه بهداشت و تندرستی) 1399/07/17 3052***0917
آقای جعفر ابراهیم پور از تربت حیدریه مسابقه عصری نو (گروه بهداشت و تندرستی) 1399/04/16 4197***0915
خانم پریسا رضایی از تهران مسابقه مار و پله برنامه کافه سلامت 1399/03/26 1507***0912

دسترسی سریع