اسامی برندگان مسابقه های تلفنی رادیو سلامت

به منظور جلوگیری از سواستفاده سودجویان از این پس اسامی برندگان مسابقه های تلفنی رادیو سلامت در سایت رادیو سلامت درج خواهد شد.

1399/05/05
|
10:51

آقای نصرت الله حبیب وندی مسابقه عصری نو (گروه بهداشت و تندرستی) 1399/04/29 5830***0918
آقای سعید خوانساری مسابقه عصری نو (گروه بهداشت و تندرستی) 1399/04/28 8764***0912
خانم بهاره خسرویانی مسابقه اف ام 102 1399/04/26 9841***0901
خانم زهرا فریدی مسابقه عصری نو (گروه بهداشت و تندرستی) 1399/04/25 0586***0915
خانم مرضیه بلاغی وحید مسابقه اف ام 102 1399/04/19 5579***0919
آقای اکبرپور مسابقه عصری نو (گروه بهداشت و تندرستی) 1399/04/18 0615***0937
آقای مهدی نجم مسابقه عصری نو (گروه بهداشت و تندرستی) 1399/04/17 3052***0917
آقای جعفر ابراهیم پور مسابقه عصری نو (گروه بهداشت و تندرستی) 1399/04/16 4197***0915
آقای سیدحسین رضوی داودی مسابقه اف ام 102 1399/04/12 2264****-021
آقای مهران عباسی لرکی مسابقه عصری نو (گروه بهداشت و تندرستی) 1399/04/11 8243***0913
خانم منصوره آقازاده چوکامی مسابقه اف ام 102 1399/04/05 3980***0912
خانم پریسا رضایی مسابقه مار و پله برنامه کافه سلامت 1399/03/26 1507***0912

دسترسی سریع