راه اندازی سامانه 123 کرونا

"سامانه 123 کرونا" با همت اتاق فکر کارشناسی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی در پاسخ به نیاز مراقبت از راه دور، خودمراقبتی و پایش بیماران دارای علایم خفیف و موارد مشکوک یا بدون علامت کرونا در منزل توسط پزشکان و
مراقبان سلامت،

1399/01/05
|
17:20

راه انداز ی شد.
دکتر سالار ارزیده معاون آموزشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی و از طراحان اصلی "سامانه 123 کرونا"، با اشاره به خدمات و پتانسیلهای این سامانه، اظهار کرد: بر اساس آمارهای جهانی بیش از 80 درصد مبتلایان عفونت ویروسی کرونا نیاز به بستری در بیمارستانها ندارند و تنها با پایش، خودمراقبتی، رعایت اصول بهداشتی، خودقرنطینگی و درمان علامتی تحت نظر پزشک بهبود می یابند. در این راستا، چک لیستها و فرمهای طراحی شده در این سامانه کمک می کند تا شرایط برای طی دوره قرنطینه و خودمراقبتی بیماران و افراد مشکوک در منازل به بهترین و ایمن ترین روش، مهیا شود.
وی ادامه داد: این روزها که تعداد مبتلایان و افراد در معرض خطر کرونا در کشور رو به افزایش است، این سامانه می تواند در کاهش بار بیماران و مراجعه کنندگان به بیمارستانها و مراکز درمانی تاثیرگذار باشد.
وی با بیان اینکه کاربرد این سامانه برای دو گروه است، اظهار کرد :دسته اول پزشکانی هستند که مایلند بیماران خفیف و بدون علامت یا موارد مشکوک را در منزل و از راه دور پایش کنند. در این روش، ثبت نام بیمار توسط پزشکان و مراقبان
و با ثبت ارزیابی های اولیه انجام شده، سپس اطلاعات دسترسی سامانه برای بیمار پیامک می شود. بیمار روزانه لیست موارد نیازمند به مراقبت را در پروفایل خود مشاهده کرده و پس از انجام، آنها را در پروفایل خود تایید کرده و تیک میزند.
همچنین پزشک یا مراقب سلامت، روزانه ضمن تماس با بیمار و پایش وضعیت علایم، اطلاعات را در پروفایل وی ثبت می کند. به این ترتیب تعداد زیادی از بیماران با علایم خفیف و متوسط می توانند در منزل و تحت نظر پزشکان و مراقبان سلامت، مسیر بهبودی را مادامی که وضعیت آنها تشدید نشده طی کنند. البته هر گاه شرایط اورژانسی پیش بیاید، ضمن تماس با اورژانس، بیمار برای ادامه درمان هدایت خواهد شد.

دسته دیگر کسانی هستند که با موارد مثبت یا مشکوک مواجهه داشته و تمایل دارند مطابق راهنماهای وزارت بهداشت اقدام
به قرنطینه و خودمراقبتی اختیاری در منزل کنند. این افراد پس از ثبت نام در سامانه، بازه قرنطینه خود را انتخاب و شروع به خودمراقبتی می کنند .در این روش روزانه لیست موارد نیازمند مراقبت در پروفایل افراد ثبت شده و آنان باید ضمن مراعات و انجام این موارد، آنها را در پروفایل خود تیک زده و تایید کنند. به این ترتیب در داشبورد پروفایل خود، روزهای باقیمانده تا پایان مدت قرنطینه و روزهای مراعات شده را مشاهده و دنبال می کنند.
دکتر ارزیده با تاکید بر اینکه کلیه متقاضیان باید ابتدا با استفاده از سامانه غربالگری و مراقبت کرونا وزارت بهداشت به نشانی salamat.gov.ir یک خودارزیابی انجام دهند، تصریح کرد: بر این اساس افراد دارای شرایط حاد باید مطابق توصیه سامانه وزارت بهداشت، حتما به مراکز درمانی معرفی شده مراجعه کنند، اما اگر مطابق راهنماهای سامانه نیازمند خودمراقبتی در منزل باشند، می توانند ضمن ثبت نام در "سامانه 123 کرونا" به نشانی com.123corona با مراعات دستورالعملها و چک لیستهای کنترلی این سامانه، مسیر بهبودی خود را با سهولت و دقت بیشتری طی کنند.

دسترسی سریع