صداقت رئیس جمهور شهید بی نظیر بود

مدیر فضای مجازی رادیو سلامت عنوان كرد صداقت رئیس جمهور شهید بی نظیر بود و مردانی و اخلاق مداری شهید خدمت را نمی توان فراموش كرد.

1403/03/05
|
12:01

محمد یوسفی، مدیر فضای مجازی رادیو سلامت تاكید كرد: وقتی خبر سقوط بالگرد را شنیدم، شهید جمهور به ذهنم آمد. مگر می شود مردانگی، مرام، اخلاق مداری، مردمداری خادم الرضا (ع) شهید خدمت را فراموش كرد. صداقت ایشان بی نظیر بود و نمی توان در قالب كلمات توصیف كرد. ایشان همیشه صادقانه حرف می زدند و كنار مردم بودند. هرگز روزی كه ایشان به رسانه ملی آمد را فراموش نمی كنم، آنقدر صمیمانه با ما اهالی رادیو حرف می زدند كه انگار همه را می شناسند. هیچكس در سازمان صدا و سیما حس غریبگی با ایشان نمی كرد. برای ایشان كارمند و مدیر تفاوت نداشت و با یك چشم به همه نگاه می كرد. رئیس جمهور عزیز كشورمان برای من حكم معلم را داشت و افسوس كه من شاگرد دیگر نمی توانم از بیانات گوهربار ایشان در سخنرانی بهره ببرم.

دسترسی سریع