دیپلم افتخار بخش عملیات تنبیهی وعده صادق برای رادیو سلامت

صادق كاظمی دیپلم افتخار بخش عملیات تنبیهی وعده جشنواره پژواك را از آن خود كرد.

1403/02/30
|
10:24

ملیحه صادق كاظمی با اثر آوانگارد توانست دیپلم افتخار بخش عملیات تنبیهی وعده صادق را در سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواك را دریافت كند.

دسترسی سریع