پزشكی كه سلامت را فرهنگ سازی كرد

یك سال از درگذشت دكتر صدیقه اعتمادسعید مدیر فقید رادیو سلامت سپری شده است.

1403/01/27
|
13:02

وقتی واژه مرگ عزیزی را می شنویم برایمان خیلی سخت است و دردناك كه درباره اش بنویسیم؛ دردش از آن لحاظ است كه نمی توان كلمات را برای یاد كردن خوبی هایشان كنار هم قرار داد، اغراق نیست اگر بگوییم كه حتی كلمات به ذهن نمی رسند و بدون شك یكی از این عزیزان كسی نیست جز خانم دكتر صدیقه اعتمادسعید، مدیر فقید رادیو سلامت. مدیری كه یكی از بهترین های رسانه ملی بود، مدیری كه همیشه لبخند به لب داشت و با تواضع كنار برنامه سازانش می نشست و با آرامش با آنها هم صحبت می شد. ضمن اینكه پزشك فوق العاده ای بود برای بیمارانش. با وجود اینكه یك سال از درگذشت او طی شده اما هنوز تلخی روز از دست دادنش برای همكارانش فراموش نشده است، روز تلخی كه كنسر (سرطان) به او اجازه حیات بیشتر نداد و جامعه رادیو را به سوگ نشاند! دانش و تخصص او در میان رادیویی ها شهره بود، چرا كه او متخصص كودكان بود. او همیشه بهترین ایده های برنامه سازی را در حوزه پزشكی به برنامه سازان می داد. در یك جمله باید گفت پزشكی بود كه سلامت را فرهنگسازی كرد. تواضع او به گونه ای بود كه این واژه با اقتدار در مقابل خانم دكتر عزیز سر خم می كرد. او بدون اینكه تحصیلاتش را به رخ كسی بكشد، همیشه به‌عنوان یك مشاور و دلسوز كنار برنامه‌سازان بود و در زمینه طراحی سوژه‌ها، همفكر و طرف مشورت‌شان. دكتر اعتمادسعید حدود یك دهه سكاندار شبكه رادیویی سلامت بود. شادروان، یكی از مدیران دغدغه‌ مند بود و به پشتوانه شناخت دقیقی كه از رسانه داشت، نقش بسزایی در افزایش مخاطبان رادیو سلامت داشت.

فاطمه عودباشی/روزنامه نگار

دسترسی سریع