طنین انتخابات در رادیو

گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت از ساعت 16 تا 20 برنامه ایران جان را ویژه روز انتخابات به عهده دارد.

1402/12/08
|
13:53

شنوندگان در ایران جان مربوط به گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت به تهیه كنندگی یوسف فرجی، سردبیری فاطمه شهبازی و گویندگی فیروزه آدابی و دكتر حسین سامی می توانند بخش هایی همچون سوگندنامه، مجلس قوی، باماییم بشنونند. رویكرد این گروه ترغیب و تشویق مردم پای صندوق های رای است. همچنین از حضور قشر پزشكان و كادر سلامت و مشاركت شان در انتخابات گزارش پخش می شود و بخشی از گزارش ها هم به رای اولی ها اختصاص دارد. مرجان قندی و مصطفی دایی گزارشگران این بخش ها هستند.

دسترسی سریع