فركانس صندوق رای با ایران جان

برنامه ایران جان با موضوع مشاركت حداكثری مردم در انتخابات به ویژه همراهی قشر فرهیخته و نخبگان به عنوان یك مسئولیت اجتماعی از 8صبح تا22 روی آنتن شبكه تخصصی سلامت می رود.

1402/12/08
|
13:44

این برنامه حاصل مشاركت چهار گروه برنامه ساز سلامت روان، خانواده، سلامت اجتماعی و سلامت جسم و تندرستی است.
در ایران جان مربوط به گروه خانواده به تهیه كنندگی مرتضی میلانی و گویندگی مسعود خواجه وند بخشهایی چون "تو و من ماهستیم" در قالب وكس پاپ با موضوع من رای میدهم،"صفحه آخرشناسنامه من"با محوریت رای اولی ها،"برای ایران"با محتوی گفتگو با مسئولان بهداشت و سلامت در خصوص مسئولیت اجتماعی و "پرچم سه رنگ"با موضوع اقلیتهای دینی و انتخابات ارائه می شود. یك مستند كوتاه با نام اولین انتخابات ایران هم به بررسی اولین انتخابات كشور در دوره قاجار پرداخته است.

دسترسی سریع