همگام با مردم پای صندوق های رای

رادیو سلامت با ویژه برنامه ایران جان همگام با مردم پای صندوق های رای خواهد بود.

1402/12/07
|
16:32

هر یك از شبكه های رادیویی، ویژه برنامه هایی برای انتخابات پخش می كند و رادیو سلامت در روز انتخابات قرار است با پخش ویژه برنامه ایران جان در كنار مردم و پای صندوق های رای حضور داشته باشد.

این ویژه برنامه را گروه های مختلف رادیو سلامت تهیه خواهند كرد و گزارش های مردمی بخشی از این برنامه را شكل می دهد.

دسترسی سریع