لزوم اقتدار دریایی از نگاه فرمانده كل قوا

لزوم افزایش توان دریایی

1402/02/31
|
07:39

اگر به اوضاع نظامی و به جغرافیای منطقه نگاهی بیندازیم، خیلی زود میتوانیم تشخیص بدهیم كه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی باید توانایی دریایی خود را ارتقا و افزایش بدهند. كسی نگوید كه ابزارهای دشمنان و تهدیدكنندگان، از ما پیشرفته‌تر است؛ زیرا پاسخ این سخن آن است كه ما در مقابل، ایمان و عزم و ایستادگیمان، از همه‌ی كسانی كه با ما روبه‌رو هستند، بیشتر است و این، تعیین‌كننده میباشد. این، آن چیزی است كه حرف آخر را در درگیریها میزند. ما این را داریم و حفظ میكنیم. البته توانایی را هم تا آن‌جا كه در قدرت و توان ماست، پُرحجم و پُركیفیت میكنیم. این، تكلیف ماست.
سخنرانی در میدان صبحگاه ناوگان منطقه‌ی یكم نیروی دریایی ارتش 1369/09/24

ناوشكن جماران نمونه‌ای از توانایی جمهوری اسلامی
آن روزی كه اینجا توی همین كارخانجات نیروی دریائی در بندرعباس، مسئله‌ی ساخت یك ناوشكن با ابعاد قابل قبول برای دریای عمان، برای اقیانوس هند، با تجهیزات مناسب مطرح شد، به نظرم میرسد كه در همان دیدار، بعضیها بودند كه به نظرشان میرسید این كار شدنی نیست. نه فقط شدنی بود، بلكه نسبت به همتی كه امروز شما برای كارهای بزرگ دارید، این یك كار چندان بزرگی هم به حساب نمی‌آید. یعنی امروز همت شما برای كارهای بزرگتر، بمراتب بیشتر از آن چیزی است كه ناو جماران به ما دارد نشان میدهد و آن را در مقابل ما مجسم میكند. با اینكه برای این كار خیلی زحمت كشیده شده و این زحمات خیلی ارزش دارد - به كار بردن هوش و استعداد و توانائی و كار شبانه‌روزی و ... - در عین حال این كار در مقابل آنچه كه شما امروز همت بر آن میگمارید كه انجام دهید، كار بزرگی نیست؛ كارهای آینده‌ی شما مهمتر است. یقیناً موج 2 از این برتر، و موج 3 و 4 از اینها بهتر خواهد شد؛ شاید با یك ابعاد كیفی بسیار باارزش‌تری، كه قطعاً همین جور خواهد بود.
بیانات در دیدار دست‌اندركاران ساخت ناوشكن جماران 1388/11/30


ضرورت تأمین امنیت برای كشورهای دارای ساحل دریایی
درباره‌ی نیروی دریایی سپاه آنچه مهم است، حضور فرزندان انقلاب و نیروهای انقلاب در دریا است؛ این خیلی نقطه‌ی اساسی و مهمّی است. امنیّت، زیرساخت همه‌ی پیشرفتهای یك ملّت است. اگر امنیّت نباشد، نه اقتصاد هست، نه فرهنگ هست، نه سعادت شخصی و نه سعادت عمومی مردم اجتماع هست. امنیّت دریا برای كشورهایی كه سواحل دریایی دارند از جهاتی مهم‌تر است؛ چون دریا یك وسیله‌ی ارتباطی عمومی بین‌المللی است. حضور قدرتها، حضور ملّتها در دریا یك حادثه‌ی استثنائی محسوب نمیشود، یك امر رایج و دایری است. اگر كشوری كه همسایه‌ی دریا است و ساحل دریایی دارد، نتواند دریا را در مجاورت خود امنیّت ببخشد، در واقع اركان امنیّت داخلی خود را نتوانسته است بسازد. لذا امنیّت دریا خیلی مهم است. خب، جوانهای ما بحمدالله در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این زمینه‌ها كار كردند؛ كارهای برجسته و باارزشی انجام دادند. نباید اینها در تاریخ حسّاس بعد از انقلاب نادیده گرفته بشود.
بیانات در دیدار فرماندهان و كاركنان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و خانواده‌های آنان 1394/07/15

استقلال نیروی دریایی به بركت انقلاب اسلامی
این منطقه مانند بعضی از مناطق دیگر خلیج‌فارس، روزگاری محل قدرت‌نمایی اشغالگران و قدرت‌طلبانی بود كه حیثیت و استقلال و ارزش ملتها برای آنها هیچ اهمیتی نداشت. تاریخ شاهد بوده است كه در همین بوشهر، قوای انگلیسی برای فشار بر دولت وقتِ آن روز ایران پیاده شدند و این ساحل پُربركت و حساس از لحاظ سوق‌الجیشی را در اختیار گرفتند. این روال متأسفانه با شكلهای گوناگون - و اگرچه نه به صورت مستقیم در همه‌ی احوال - در طول سالیان دراز در این مناطق جریان داشته است.
امروز شما آن نیروهای ساحل‌نشین و حافظ امنیت این سواحل هستید كه مستقل و به اتكای نیروهای زمینی خود، و به اتكای پشتیبانی ملت خود، و نه به اتكای هیچ قدرت دیگر، در این منطقه مشغول خدمتگزاری هستید. در گذشته‌های نزدیك، یعنی پیش از پیروزی انقلاب هم حتّی به این شكل سابقه نداشته است. این استقلال را، این به خود نگریستن یك انسان سرافراز را كه به بركت انقلاب اسلامی و عزت اسلامی در تك‌تك شما احساس میشود، قدر بدانید.
بیانات در مراسم صبحگاه نظامی پایگاه نیروی دریایی ارتش 1370/10/12* مقابله قدرتمندانه با نظامیان متجاوز آمریكایی در سال 1394
این حركتی كه جوانهای عزیز سپاه پاسداران ما در دریا كردند و در مقابل تجاوز دشمن از خودشان هویّت و قدرت نشان دادند كار بسیار درستی كردند؛ دشمن تجاوز كرد به آبهای ما، اینها رفتند دشمن را محصور كردند. كسانی كه مسئولین سیاست هستند، در همه‌ی عرصه‌های جهانی همین‌جور عمل كنند؛ مراقب تجاوز دشمن باشند و ببینند كجا تجاوز میكند، كجا دارد از خطوط تجاوز میكند، و با قدرت جلویش را بگیرند.
بیانات در دیدار دست‌اندركاران برگزاری انتخابات 1394

دسترسی سریع