"تزریق اشتباه خون" جان زن جوان را گرفت!

زن جوانی كه برای اقدامات پزشكی به یك بیمارستان در مركز تهران مراجعه كرده بود، بر اثر "تزریق اشتباه خون" جان خود را از دست داد.

1401/12/20
|
10:29

سه‌شنبه شانزدهم اسفند ماه امسال، پرسنل انتظامات بیمارستانی در مركز تهران، مرگ زن جوانی را در این مركز درمانی به پلیس گزارش كردند.

با اعلام این خبر، ماموران كلانتری 105 سنایی و تیم بررسی صحنه جرم با دستور وحید ناصری؛ بازپرس ویژه قتل عمد شعبه چهارم دادسرای امور جنایی، راهی محل حادثه شدند و تحقیقات ابتدایی را آغاز كردند.

تیم جنایی در بیمارستان با جسد زن حدوداً 35 ساله‌ای مواجه شدند كه احتمالا بر اثر قصور پزشكی جان خود را از دست داده بود.

تحقیقات ابتدایی حكایت از آن داشت، متوفی برای اقدامات پزشكی به بیمارستان مراجعه كرده كه در جریان این اقدامات، خون اشتباه به او تزریق شده و همین موضوع مرگ زن جوان را رقم زده است.

به گزارش تسنیم، با دستور قاضی جنایی پایتخت، جسد زن جوان برای معاینات دقیق‌تر به پزشكی قانونی منتقل و با توجه به شكایت اعضای خانواده متوفی، پرونده برای رسیدگی قضایی به دادسرای جرائم پزشكی ارجاع داده شد.

دسترسی سریع