بازگشت رنگ قرمز به نقشه كرونایی كشور

بر اساس گزارش هفتگی وزارت بهداشت، نقشه كرونا دستخوش تغییر شد.

1401/12/13
|
15:26

بر اساس آخرین به روز رسانی‌ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از صفر به یك و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از 6 به 13 شهر رسید.
همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از 94 به 118 شهر افزایش و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از 348 به 316 شهر كاهش یافت.

چادگان تنها شهر قرمز در نقشه كرونا است.

دسترسی سریع