ارتباط مصرف آنتی بیوتیک با بیماری التهابی روده

مصرف زیاد آنتی بیوتیک با خطر بروز بیماری التهابی روده مرتبط است.نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که هرچه سالمندان آنتی بیوتیک بیشتری مصرف کنند، خطر ابتلا به بیماری التهابی روده (IBD) در آنها بیشتر است.

1401/02/25
|
12:16

بیماری التهابی روده به طیفی از بیماری‌ها گفته می‌شود که سبب التهاب جدار روده بزرگ و روده باریک می‌شوند.

به گفته متخصصان این یافته‌ می‌تواند افزایش موارد ابتلا به بیماری‌های "کرون" و "کولیت اولسراتیو" (انواع شایع IBD) در بین افراد مسن را توجیه کند.

محقق ارشد این مطالعه گفت: تصور می کنیم که در افراد مسن عوامل محیطی مهمتر از ژنتیک هستند. وقتی به بیماران جوان با تشخیص‌ بیماری کرون و کولیت اولسراتیو نگاه ‌کنیم، معمولا یک سابقه خانوادگی قوی وجود دارد اما در افراد مسن اینطور نیست، بنابراین در واقع عاملی در محیط است که این بیماری را تحریک می کند.

برای این مطالعه، متخصصان سابقه تجویز آنتی بیوتیک برای 2.3 میلیون بزرگسال 60 سال به بالا را که در فاصله سالهای 2000 تا 2018 به بیماری التهابی روده مبتلا شده بودند، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.

متخصصان بین مصرف هر گونه آنتی بیوتیک و افزایش خطر ابتلا به بیماری التهابی روده ارتباط مستقیم مشاهده کردند و خطر ابتلا با مصرف هر دوره آنتی بیوتیک به طور قابل توجهی افزایش یافت.

دسترسی سریع