صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

کارشناس: دکتر کرامت الله ترابی ، جراح در بیمارستان سوانح سوختی و ترمیمی