این پوکی استخوان است!

پوکی استخوان نوعی بیماری است که در آن استخوان های شما پوک و متخلخل، ضعیف و شکننده می شود.

نتیجه: خطر بالای شکستگی های خود به خودی استخوان

1398/08/01
|
11:14

پوکی استخوان نامریی است. یعنی تا زمانی که یک استخوان نشکند، علایمی از خود بروز نمی دهد. در فرد مبتلا به این
بیماری، یک سقوط ساده از ارتفاع کم، یک چرخش ناگهانی، خم و راست شدن سریع یا حتی افتادن در یک چاله کوچک
می تواند باعث شکستگی استخوان شود.
بیشترین شکستگی مربوط به پوکی استخوان در ناحیه های لگن، ستون مهره ها، مچ یا قسمت بالای بازو رخ می دهد. البته
گاهی شکستگی یک استخوان می تواند در ادامه به شکستن سایر استخوانها نیز منجر شود. بنابراین لازم است در اسرع
وقت نسبت به تشخیص و درمان این بیماری اقدام شود.

دسترسی سریع