چطور از گرمای شدید جان سالم به در ببریم؟

وضعیت جوی راکد و کیفیت نامناسب هوا موجب گرمازدگی می شود.سالمندان،خردسالان،افراد بیمار و چاق بیشتر در معرض گرمازدگی هستند.

1398/03/18
|
16:03

اقدامات مراقبتی قبل از گرمای شدید:

-سیستم تهویه هوا نصب کنید
-در صورت لزوم عایق کاری کنید
-صفحه های منعکس کننده مثل ورقه آلومینیوم روی پنجره بگذارید
-از درهای عایق استفاده کنید
-پنجره های آفتاب گیر را با پرده،سایبان،حفاظ یا بادگیر بپوشانید

اقدامات مراقبتی در زمان گرمای شدید:

-ترجیحا در خانه بمانید
-غذاهای سبک بخورید
-زیاد آب بخورید
-قرص های نمک دار نخورید(مگر با مجوز پزشک)
-از کلاه لبه دار استفاده کنید
-لباس های سبک،غیرچسبان و رنگ روشن بپوشید
-کودکان و حیوانات را در خودرو تنها نگذارید

دسترسی سریع