صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

بالاترین شماره فشار شریانی را در طول تپیدن قلب در میلی متر جیوه را سیستولیک اندازه می گیرد.

دیاستولیک: پایین ترین فشار شریانی را بین تپش قلب در میلی متر جیوه اندازه می گیرد.
فشار خون طبیعی برای مقدار سیستولیک ،کمتر از 120 و برای مقدار دیاستولیک کمتر از 80 می باشد.

مرتبط با این خبر

  • نتایج تحریم دارو ها

  • بی تحرکی و کم تحرکی دانش آموزان

  • تکنولوژی نانو

  • رابطه آلزایمر، ژنتیک و جنسیت

  • علائم فشار خون بالا

  • آیا مرغ ها هورمون دارند؟

  • تاکسی خوابی در "روی خط خبر" رادیو سلامت

  • رادیو سلامت، میهمان خانه معلولین خیریه کهریزک

  • آلزایمر چه نشانه هایی دارد؟ (بخش دوم)

  • آلزایمر چه نشانه هایی دارد؟ (بخش اول)