عاشورای حسینی را تسلیت عرض می نماییم

هفتاد و دو سینه سرخ هجرت کردند

با سَروَرِ آفتاب بیعت کردند

رفتند و به دریای ابد پیوستند

چون رود ، به اصلِ خویش رجعت کردند1395/05/04
|
14:15

التماس دعا. شبکه رادیویی سلامت

دسترسی سریع